Szkoła sobotnia

Szkoła sobotnia

Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Przy naszej Wspólnocie Parafialnej istnieje Polska Szkoła Sobotnia. Głównym zadaniem naszej polskiej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży żyjących na emigracji. To zadanie realizujemy poprzez kształtowanie w młodzieży poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, a także poprzez rozwijanie postaw religijnych i patriotycznych. Szkoła ta ma obecnie ponad 250 uczniów z terenu naszej parafii.

Polska Szkoła im. Prymasa Wyszyńskiego w Londynie

Szkoła nosi imię Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. To właśnie On swoją postawą i nauką wywarł ogromny wpływ na powojenną historię Polski. Sprawił, że wolna Polska żyła w sercach Polaków nie tylko w Ojczyźnie, ale i na Emigracji. Słowa Polskiego Papieża Jana Pawła II były inspiracją do obrania Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Patronem naszej szkoły: “Podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan, Prymas Polski, Dobry Pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno (…) niech podejmą je młodzi”.

Adres Polskiej Szkoły Sobotniej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Bishop Douglass High School
Hamilton Road
East Finchley
London
N2 0SQ

www.polska-szkola.org.uk
Kontakt ze szkołą: info@polska-szkola.org.uk