Spowiedź

Spowiedź święta

Sakrament ten nazywa się:

 • sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech;
 • sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia za strony grzesznego chrześcijanina;
 • sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu; sakrament ten jest również „wyznaniem”, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka;
 • sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi„ przebaczenia i pokoju”;
 • sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie.

Pięć warunków dobrej spowiedzi

 1. Rachunek sumienia
 2. Żal za grzechy
 3. Mocne postanowienie poprawy
 4. Szczera spowiedź, czyli wyznanie grzechów przed kapłanem
 5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim
 6. Sakrament pokuty i pojednania sprawowany jest w naszym kościele w każdą niedzielę przed Mszą świętą.

Wszystko o spowiedzi świętej w serwisie spowiedz.pl