Ogłoszenia

CZYTANIA NA DZIS
29 marca 202018.03.2020
LIST KSIEDZA REKTORA POLSKIEJ MISJI KATOLICKIEJ ANGLII I WALII
O KORONAWIRUSIE9.03.2020 DOCUMENT OF CORONAVIRUSDocument of Coronavirus 9.03.2020

18.03.2020 KONFERENCJA KATOLICKICH BISKUPOW ANGLII I WALII
List Przewodniczacego i Zastepcy Przewodniczacego
w imieniu Konferencji Biskupow18.03.2020 Konferencja Katolickich Biskupow Anglii i Walii