O parafii

Polska parafia na Highgate powstała w październiku 1959 roku dzięki zaangażowaniu Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Prałata Władysława Staniszewskiego, za zgodą kardynała Williama Godfrey, arcybiskupa diecezji Westminster oraz superiora Ojców Pasjonistów. Pierwszym polskim proboszczem mianowano  o. Alojzego Finca z zakonu pasjonistów. 25 października 1959 roku w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata została odprawiona pierwsza Msza święta, w której uczestniczyło ponad 500 osób. 

 

W krótkim czasie O. Alojzy Finc zgromadził w kościele na Highgate 240 parafian, powołał Komitet Kościelny, powstała szkółka sobotnia, chór oraz Sekcja Charytatywna a w 1960 roku gromada zuchowa oraz 2 drużyny harcerskie. 

W miarę upływu czasu społeczność polska coraz bardziej asymilowała się ze społecznością angielską  a liczba parafian malała. Polska szkółka została rozwiązana ze względu na zbyt mała ilość dzieci.

W 1995 roku zmarł o. Alojzy Finc. Dwa lata później parafia liczyła jedynie 12 osób i groziło jej rozwiązanie.  W kwietniu 1997 nowym proboszczem został ks. Ludwik Czyż którego w roku 2004 zastąpił ks. Ryszard Juszczak. Jest on autorem portretu św. Jana Pawła II, który na stałe jest umieszczony w kaplicy  św. Michała Archanioła w kościele na Highgate.

Po śmierci ks. Juszczaka we wrześniu 2005 roku Msze Święte odprawiane były przez księży dojeżdżających z parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza na Devonia Road.

W 2006 roku proboszczem parafii został ks. kanonik Krzysztof Kawczyński. Dzięki życzliwości Fr Johna Dermody’ego, proboszcza angielskiej parafii, polskiej społeczności udostępniono możliwość odprawiania Mszy świętej w kościele Św. Filipa Apostoła na Finchley.

W 2008 powstała Polska Szkoła Sobotnia im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. We wrześniu 2011 roku decyzją Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii ks. Krzysztof Kawczyński został zamianowany proboszczem w polskiej parafii pw. Maki Bożej Częstochowskiej w Nottingham a proboszczem parafii Highgate – Finchley został ks. Roman Kowalski.

Od 9 marca 2014 roku dzięki życzliwości Fr Gladstone Liddle’a mamy możliwość przeżywania Mszy świętej w kościele pw. Św. Marii Magdaleny na Whetstone. Jest to tMsza święta z liturgią słowa dla dzieci, na którą zapraszamy w sposób szczególny rodziców z naszymi najmłodszymi parafianami.