Duszpasterz

Ksiądz Roman Kowalski

Ksiądz poboszcz Roman Kowalski Urodzony 02 sierpnia 1973 r. w Starachowicach.
Świecenia prezbiteratu przyjął 20 czerwca 1998 r. z rąk JE ks. Biskupa Wacława Świerzawskiego.
Jest księdzem diecezji sandomierskiej.