Chrzest

Sakrament chrztu świętego

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

Co to jest chrzest?

Powrót do góry strony Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

Jakie wybrać imię dla dziecka?

Powrót do góry strony
Warto dłużej zastanowić się nad wyborem imienia dla dziecka. Decyzja należy do rodziców i należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne. Wybierając imię dla dziecka wybieramy mu również patrona, dlatego warto wybrać imię chrześcijańskie.

Jakie są formalności związane z chrztem dziecka?

Rodzice (osobiście, jedno z nich) zgłaszają do ks. proboszcza wyrażając chęć ochrzczenia dziecka kilka tygodni przed datą udzielania chrztu. Okazują w kancelarii:

 1. dokument-metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (Birth certificate)
 2. podają dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).
 3. przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Jakie warunki muszą spełniać rodzice chrzestni?

 • ukończony 16 rok życia
 • przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.
 • jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
 • pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
 • prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
 • w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

Co trzeba posiadać ze sobą w dniu chrztu świętego?

 • świeca chrzcielna
 • biała szatka

Wszystko to można kupić przy katedrze katolickiej Westminster w księgarni św. Pawła. Katedra katolicka mieści się 2 minuty drogi od stacji Victoria.