Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów “Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

 

CO TO JEST CHRZEST?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: “Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5).

 

JAKIE WYBRAĆ IMIĘ DLA DZIECKA?

Warto dłużej zastanowić się nad wyborem imienia dla dziecka. Decyzja należy do rodziców i należy wziąć pod uwagę również dobro dziecka, by gdy stanie się dorosłe nie zastanawiało się dlaczego rodzice dali mu takie imię, a nie inne. Wybierając imię dla dziecka wybieramy mu również patrona, dlatego warto wybrać imię chrześcijańskie.

 

JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA?

Rodzice (osobiście, jedno z nich) zgłaszają do ks. proboszcza wyrażając chęć ochrzczenia dziecka kilka tygodni przed datą udzielania chrztu. Okazują w kancelarii:dokument-metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (Birth certificate)podają dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania).przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 

JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ RODZICE CHRZESTNI?

ukończony 16 rok życiaprzyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowaniebez przeszkód przystępują do sakramentów św.jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwiepomagają w chrześcijańskim wychowaniu dzieckaprowadzą autentyczne życie chrześcijańskiew razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez rodziców zwracają im uwagę

 

CO TRZEBA POSIADAĆ ZE SOBĄ W DNIU CHRZTU ŚWIĘTEGO?

Świeca chrzcielna, biała szatka. Wszystko to można kupić przy katedrze katolickiej Westminster w księgarni św. Pawła. Katedra katolicka mieści się 2 minuty drogi od stacji Victoria.