SAKRAMENT BIERZMOWANIA

CO TO JEST BIERZMOWANIE?
 Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
 
ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
  1. Budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
  2. Dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
  3. Odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

 

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM BIERZMOWANIA

 

  1. Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14 rok życia.
  2. Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
  3. Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.