Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania

Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

Pieśń “Przyjdź Duchu Święty”
Peśń “O Stworzycielu Duchu przyjdź”
Czuwanie Modlitewne 18.11.2011 r., cz. 1, Duchu Święty przyjdź, niech wiara zagości
Soli Deo – Niech Twój Święty Duch
Siostra Franciszka i Przyjaciele – Niechaj zstąpi Duch twój i odnowi ziemię (Chwała Jezusowi)
Pieśń “Jezusa ukrytego”
Pieśń “Chwalę Ciebie Panie i Uwielbiam”
Nie zdejmę krzyża – Na cały Głos
Boże, Coś Polskę…

Zobowiązania wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania

  1. budowanie wspólnoty chrześcijańskiej przez umacnianie wewnętrznych (nadprzyrodzonych) i zewnętrznych więzi z Kościołem.
  2. dawanie świadectwa Chrystusowi przez odważne wyznawanie, głoszenie i obronę wiary oraz osobiste zaangażowanie apostolskie.
  3. odpowiedzialność za Kościół przez dojrzałe współdziałanie z hierarchią kościelną w realizowaniu powołania Kościoła, jakim jest doprowadzenie ludzi do zbawienia.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania

  1. Przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w każdej parafii. Obejmuje ono młodzież, która w bieżącym roku ukończy przynajmniej 14 rok życia.
  2. Obecność na katechezach jest obowiązkowa.
  3. Świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania.